LEVENSLESSEN VAN JEZUS

website van Bas van der Graaf

STUDIEMATERIAAL

#11 Horen en doen

#11 Horen en doen

Mattheüs 7:13-14 & 24-29 De Bergrede loopt uit op een keuzemoment. Maak je de levenslessen van Jezus echt tot je levensfundament, tot de poort waar je door gaat, het smalle pad achter Jezus aan om te bewandelen?

Lees meer
#10 Geen gaven zonder vruchten

#10 Geen gaven zonder vruchten

Mattheüs 7: 15-23In het koninkrijk ontvangen mensen gaven, soms bijzondere. Maar om ze evenwichtig te kunnen gebruiken zijn allereerst de vruchten van het koninkrijk nodig.

Lees meer
#7 Onbezorgdheid

#7 Onbezorgdheid

Mattheüs 6: 25-34 Wie leeft in Gods koninkrijk kan onbezorgd leven. Maar wat als zich concrete zorgen aandienen die knagen aan je levenszekerheid? Ook dan zegt Jezus: wees niet bezorgd. Hoe dan?

Lees meer
#5.4 Vasten in het verborgene

#5.4 Vasten in het verborgene

Mattheüs 6: 16-18 In onze tijd is vasten terug van weggeweest. Maar waarom zou je het doen? Om er zelf beter van te worden? Jezus leert ons hier te vasten als oefening in gemeenschap met God en de overvloed die in Hem te vinden is.

Lees meer
#5.2 Bidden in het verborgene

#5.2 Bidden in het verborgene

Mattheüs 6: 5-15 Is het denkbaar dat je bidden gebruikt om bewondering van mensen te krijgen? Reken maar. Jezus leert ons hoe bidden echt op God de Vader gericht kan zijn.

Lees meer
#5.1 Geven in het verborgene

#5.1 Geven in het verborgene

Mattheüs 6: 1-4 Hoe kun je geven vanuit je hart, in een eerlijke afstemming met de hemelse Vader, die de bron van overvloed is? Jezus laat zien hoe ‘geven in en vanuit het verborgene’ eruit kan zien.

Lees meer
#5.0 Gerechtigheid in het verborgene

#5.0 Gerechtigheid in het verborgene

Mattheüs 6: 1-8 & 16-18 In deze levensles ontmaskert Jezus religieuze hypocrisie. Zijn remedie: leren leven in en vanuit de verborgenheid, waar alleen God de Vader je ziet. Wat je daar ontvangt kan dan weer in het openbaar echt vruchtbaar worden.

Lees meer
#4.4 Laat je ja ja zijn

#4.4 Laat je ja ja zijn

Mattheüs 5:33-37 Hebben we het nodig om onze woorden geloofwaardig te maken door erbij te zweren? In het koninkrijk van God hebben woorden kracht in zichzelf.

Lees meer
#4.1 Veel meer dan niet doodslaan

#4.1 Veel meer dan niet doodslaan

Mattheüs 5:21-26 Dit is de eerste van 6 illustraties bij wat Jezus bedoelt met 'overvloedige gerechtigheid.' Hoe kan deze gerechtigheid een medicijn zijn tegen onterechte woede, minachting en ontmenselijking?

Lees meer
#3 Een nieuwe identiteit en een nieuwe roeping

#3 Een nieuwe identiteit en een nieuwe roeping

Mattheüs 5:13-16 Nadat Jezus zijn hoorders aan het begin van de Bergrede een nieuwe identiteit belooft, gaat hij in één adem door met de belofte van een nieuwe roeping. Zout en licht zijn we volgens Jezus in deze wereld, dát is onze bestemming. Lees hier wat dat zou...

Lees meer