LEVENSLESSEN VAN JEZUS

website van Bas van der Graaf

#9 Een gemeenschap van vragende mensen

Mattheüs 7: 7-12
In deze passage leren we van Jezus de kracht van het vragen. Aan God, maar allereerst aan elkaar!