LEVENSLESSEN VAN JEZUS

website van Bas van der Graaf

Podcasts

Luister hier naar preken over de Bergrede van Jezus, gehouden in de Nieuwe Kerk in Huizen in het kader van het jaarthema Nieuw leven leren van Jezus.

Verdieping: Hoe Paulus een tot slaaf gemaakte tot broeder in Christus verklaart

In de vroegchristelijke beweging werden grenzen opgeheven die tot dan ondenkbaar waren. In een persoonlijk briefje leert Paulus een slaveneigenaar zijn weggelopen slaaf als broeder te zien en weer op te nemen.

#11 Horen en doen

De Bergrede loopt uit op een keuzemoment. Maak je de levenslessen van Jezus echt tot je levensfundament, tot de poort waar je door gaat, het smalle pad achter Jezus aan om te bewandelen?

#10 Geen gaven zonder vruchten

In het koninkrijk ontvangen mensen gaven, soms bijzondere. Maar om ze evenwichtig te kunnen gebruiken zijn allereerst de vruchten van het koninkrijk nodig.

#8 Een gemeenschap die niet oordeelt en anderen niets opdringt

Niet oordelen. Het is een van de grootste mantra’s in onze westerse wereld. En Jezus sluit erbij aan, zo lijkt het. Maar hij bedt het thema wel anders in dan wij denken.

Paaspreek: Terug naar het begin - naar de berg - en dan verder

Na zijn opstanding roept Jezus zijn leerlingen terug naar de berg van de bergrede en geeft hen daar een masterclass. Daarna mogen ze op missie, de wereld in.

#7 Onbezorgd leven

Maak jij je zorgen over de dag van morgen? Dikke kans van wel, want bezorgdheid is misschien wel hét thema van onze tijd. Jezus leert ons onbezorgd te leven in een wereld die alle reden geeft voor bezorgdheid.

#6 Schatbewaren in het koninkrijk van God

Wij mensen zijn schatzoekers. We zoeken naar dingen die zo groots en belangrijk zijn dat we ons hart en leven eraan kunnen geven. Kan het Koninkrijk van de hemel die schat zijn? Of verliezen we ons liever in aardse schatten?

Verdieping: Geven, bidden en vasten in het verborgene

Geven, vasten en bidden. In het Jodendom van Jezus’ dagen waren het de drie centrale oefeningen in gerechtigheid. Jezus neemt ze over maar maakt ook een verdiepingsslag. Niet vreemd dat deze drie oefeningen in veertigdagentijd centraal kwamen staan.

#5.0 Gerechtigheid in het verborgene

In deze levensles ontmaskert Jezus (religieuze) hypocrisie. Hypocrisie is zeker voor leiders een grote valkuil. Hoe kun je groeien in een leven waarin de buitenkant in harmonie is met de binnenkant?

#4.6 De revolutie van liefde

In deze laatste van zes illustraties bij wat overvloedige gerechtigheid is wordt voelbaar hoezeer Jezus een revolutie in gang zette. Een revolutie die doorgaat tot op vandaag, maar nog steeds heel erg nodig is.

Verdieping: Geestelijk leiderschap dat geestelijke transformatie mogelijk maakt

De Bergrede is een oefenschool in transformatie naar het beeld van Jezus. De apostel Paulus geloofde dat christelijke gemeenschappen oefenplaatsen in die transformatie zijn. Plekken die geleid worden door geestelijke leiders die van toerusting weten. Hoe ziet zulk geestelijk leiderschap eruit?

Verdieping: Eeuwig leven, nu en altijd

De Bergrede is een school waarin we leren leven in het koninkrijk van de hemel hier en nu. In deze preek, gehouden op voleindingszondag (waarop we onze overledenen gedenken) staan we stil bij de eeuwigheidsdimensie van het koninkrijk. Het is er hier en nu, maar het is ook eeuwig. Eeuwig leven, nu en altijd.

#4.5 Overvloedige gerechtigheid: Vergeld geen kwaad met kwaad

Wat is een heilzame reactie op kwaad wat je wordt aangedaan. In het Oude Testament is de lijn: genoegdoening door proportionele vergelding. Jezus gaat een flinke stap verder: vergeldt helemaal niet! Over overvloedige gerechtigheid gesproken!

#4.4 Overvloedige gerechtigheid: laat je ja ja zijn en je nee nee

Hoe betrouwbaar zijn onze woorden? Kunnen ze op zichzelf staan of vinden we het nodig erbij te zweren om een ander te overtuigen? Volgens Jezus is het een teken van overvloedige gerechtigheid als ons ja ook echt ja is en ons nee ook echt nee.

#4.3 Overvloedige gerechtigheid: Goede seks volgens Jezus

In deze illustratie bij de overvloedige gerechtigheid van het Koninkrijk onderzoekt Jezus hoe lust werkt. Als we die de vrije hand geven gaat er zomaar van alles stuk. Kan de overvloedige gerechtigheid ook een bedding zijn voor goede en dus heilzame seks?

#4.2 Overvloedige gerechtigheid in gebroken relaties

In de tweede illustratie bij ‘overvloedige gerechtigheid’ laat bespreekt Jezus hoe deze kan werken de beëindiging van gebroken relaties. Blijven we in een echtscheiding ook voor elkaar zorgen? En waarom is Jezus zo streng over echtscheiding? Misschien wel de spannendste van de zes illustraties die Jezus geeft.

#4.1 Overvloedige gerechtigheid voor transformatie van boosheid, minachting en cancelen

Dit is de eerst van zes preken over hoe de overvloedige gerechtigheid van het Koninkrijk op harts-niveau tot transformatie kan leiden. Want wat huist er niet allemaal in ons hart? Onterechte woede, minachting en verlangen tot cancelen bijvoorbeeld. Hoe pakt Jezus die aan?

Verdieping: Geestelijk vorming naar het beeld van Christus

De Bergrede is Jezus’ leergang in transformatie van het hart. Paulus, een volgeling van Jezus, vertaalde die leergang in zijn eigen woorden voor een andere context. Kolossenzen 3:1-17 geldt als een klassieker als het om dit thema gaat.

#3 Een nieuwe identiteit en een nieuwe roeping

Met twee sprekende beelden – zout en licht – spreekt Jezus ons aan op de onvervreemdbare roeping om van betekenis te zijn in de wereld. Daar zijn we voor geschapen: om zout en licht te zijn. Jezus leert ons hoe we dit vanuit een leven in het Koninkrijk daadwerkelijk kunnen doen.

#2 Wat is geluk en waar vind je het?

Laat je verrassen door wat Jezus ons leert over geluk. Is het te vinden in onze situatie, in onze karaktereigenschappen, in onze idealen? Volgens Jezus kunnen die dingen niet de ultieme bron van geluk zijn. Vanuit de rijke bron die Hij het koninkrijk van God noemt kan een diep geluk al die dingen gaan vervullen.

#1 Nieuw leven leren van Jezus

Maak kennis met hoe Jezus op het toneel verschijnt en in woorden en daden gaat vertellen over een nieuwe wereld die zo dichtbij is dat je je alleen maar hoeft om te keren om er binnen te gaan.