LEVENSLESSEN VAN JEZUS

website van Bas van der Graaf

Leven vanuit overvloed

Veel van onze levensproblemen worden veroorzaakt door denken vanuit schaarste. Bezorgdheid is vooral angst dat we tekort zullen komen. Minachting van anderen is vrijwel altijd een poging om je eigen gebrek aan zelfvertrouwen te camoufleren. Polarisatie is ten diepste het geloof dat samenwerking met anderen geen winst maar verlies is. Let er maar eens op: denken en handelen vanuit schaarste is overal.

Een van de kernen van Jezus’ onderwijs is dat er in het Koninkrijk van God geen schaarste maar overvloed is. Wie zich omkeert en het Koninkrijk binnengaat zal niets tekortkomen, nu en altijd. Of met de woorden van Psalm 23: De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.

Als dit waar is, hebben we alle reden voor onbezorgdheid (waarover later nog een keer), maar ook voor een leven dat meer en meer overvloeit van goedheid en gerechtigheid. Dat is de les die Jezus leert in Mattheüs 5:20: ‘Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.’ In deze streng klinkende woorden wil Jezus ons weg halen uit het schaarste-denken (dat Hij bij de schriftgeleerden en Farizeeën zag) en ons brengen bij het leven vanuit overvloed. Als we uit schaarste blijven denken en leven plaatsen we onszelf in feite buiten de overvloed van het Koninkrijk en zullen we op zijn minst de volheid van het goede leven missen.

De Bergrede is een leerschool in overvloedig leven. In wat volgt op 5:20 geeft Jezus 6 illustraties van wat dat in concrete gevallen kan betekenen, maar dit is dus de kern: er is een overvloed aan goedheid en gerechtigheid beschikbaar om uit te putten. En misschien wel de belangrijkste levensvraag is: put je daaruit of zit je gevangen in de schaarste?

Het begint hier uiteraard weer met bewustzijn, maar van daaruit valt er veel te oefenen. Iedere concrete situatie is een mogelijkheid om te oefenen in anders kijken en denken, in inkeer en omkeer. In situaties van schaarste kun je overvloed binnenbrengen door je gedachten te richten op woorden van het Koninkrijk en die woorden heel eenvoudig te gaan doen. Er is meer overvloed dan je denkt!