LEVENSLESSEN VAN JEZUS

website van Bas van der Graaf

#2 Waar is het geluk te vinden?

Mattheüs 5:1-12

Geluk. Waar is dat te vinden? In je omstandigheden, in je karaktereigenschappen, in je (strijd voor) idealen? De Bergrede opent met een verrassend andere belofte.