LEVENSLESSEN VAN JEZUS

website van Bas van der Graaf

In welke werkelijkheid leef je?

Wat maakt een ontmoeting met Jezus in één van de evangelie-verhalen eigenlijk zo krachtig? Want zo ervaart iedereen die zich serieus openstelt voor een echte ontmoeting met hem dat eigenlijk altijd. Er zit een krachtenveld in die man, een energieveld om hem heen waar je je echt aan moet onttrekken wil je er niet door geraakt worden.

Dat krachtenveld noemt Jezus zelf: het koninkrijk van God dat dichtbij gekomen is.

Voor Jezus was dat krachtenveld een ervaarbare werkelijkheid. Een veel ‘werkelijker’ werkelijkheid dan de werkelijkheid die we kunnen aanraken of zien. Niets was voor Jezus reëler dan het koninkrijk van God. Hij leefde erin. Hij leefde eruit. Hij sprak erover. Hij gaf er les in. En hij deed tekenen die niks minder dan manifestaties van die rijk waren.

Een ontmoeting met Jezus stelt je dus altijd voor de vraag: in welke werkelijkheid leef ik eigenlijk? Wat is voor míj de echte werkelijkheid. De zichtbare wereld? Of de onzichtbare maar zeker ervaarbare wereld die Jezus het koninkrijk van God noemt.

Als je die vraag nooit stelt in je leven neem je een flink risico. Het risico namelijk dat je onbewust in een werkelijkheid leeft die schijn is of niet goed voor je ziel. Een werkelijkheid die zich opdringt in alle boodschappen om ons heen. Een werkelijkheid die ook kan ontstaan door trauma’s in ons leven. Ieder mens zou zich op zijn minst één keer moeten afvragen: is dit de werkelijkheid waarin ik wil leven?

Jezus is een leraar die ons uitnodigt voor de werkelijkheid waarin híj leeft. Een werkelijkheid die vol is van God, van zijn liefde en aandacht, van zijn goede bedoelingen met het leven en van mogelijkheden om daarnaar te leven.

Het enige wat hij van ons vraagt is: wil je je omkeren? Wil je – al is het maar één moment – je gedachten afwenden van de werkelijkheid waarin je leeft en ze richten op de werkelijkheid die ik je laat zien? Heb je het lef – het hart dus – om op andere gedachten te komen? Om misschien een andere droom te gaan dromen? Dat is wat hij bedoelt als hij zegt: ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij.’ Lees het maar na in Mattheüs 4:17.

De vraag in welke werkelijkheid je leeft is de vraag van je leven!